Traktatie in de klas

Dit jaar had ik al genoeg gepiekerd over het klaskadootje en liet ik de keuze van de cupcakes over aan Lien. Enkele boeken uit de bib brachten inspiratie, en uiteindelijk koos ze voor grappige gezichtjes. Ik probeerde er enkele persoonlijke kenmerken in aan te brengen, zoals een brilletje voor sommige klasgenootjes, een tong uit de mond voor de deugnieten,...

2012Sep09_4988_550px.jpg

Ook van meester Guy (de directeur), juf Mieke en juf Hilde werd een (niet al te waarheidsgetrouw) portret gemaakt ;-)

2012Sep09_4990_550px.jpg